เพราะรักในการสะบัดแปรง
บริการที่ผมพร้อมนำเสนอ มีดังต่อไปนี้

บริการแต่งหน้าทั่วไป
เช่นไปงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ หรือแต่ปกติในชีวิตประจำวัน
ราคาเริ่มต้น ที่ 4,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าช่างผม และเฉพาะพื้นที่บริการในเขต กรุงเทพฯ เท่านั้น

บริการแต่งหน้าเพื่อรับปริญญา
ผมให้บริการเฉพาะผู้ที่เชื่อมั่นในผลงานเท่านั้น ไม่ได้จะแข่งขันเรื่องราคา
ราคาเริ่มต้น ที่ 4,500 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าช่างผม และรับไม่เกิน 2 ท่านในแต่ละวัน

บริการแต่งหน้าเจ้าสาว- เฉพาะเขตกรุงเทพ
ราคาค่าบริการประเภทนี้อยู่ระหว่าง 8,500-13,500 บาท
รอบเช้า 13,500 บาท
รอบเย็น 8,500 บาท
งานเช้าต่อเที่ยง / งานบ่ายต่อเย็น 18,500 บาท ( ค่าบริการพร้อมเติมหน้า และปรับทรงผม )
ดูแลเติมหน้า 2,500 บาท (เฉพาะงานช่วงเย็น 18:00 ดูแลจนถึง19:30 น.)